Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0492 – 午饭

《午》的笔顺动画写字动画演示

《午》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《午》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《饭》的笔顺动画写字动画演示

《饭》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《饭》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们1午饭
 • Phồn thể: 他們1點吃午飯。
 • Pinyin: Tāmen 1 diǎn chī wǔfàn.
 • Tiếng Bồi: tha mân i tẻn chư ủ phan.
 • Dịch tiếng Việt: Họ ăn trưa lúc 1 giờ.
 • Dịch tiếng Anh: They had lunch at one.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 午饭三明治
 • Phồn thể: 我午飯吃的三明治。
 • Pinyin: Wǒ wǔfàn chī de sānmíngzhì.
 • Tiếng Bồi: úa ủ phan chư tợ san mính chư.
 • Dịch tiếng Việt: Bữa trưa tôi ăn sandwich.
 • Dịch tiếng Anh: I lunched on sandwiches.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments