Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0495 – 大米

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《米》的笔顺动画写字动画演示

《米》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《米》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 大米公斤
 • Phồn thể: 大米論公斤賣。
 • Pinyin: Dàmǐ lùn gōngjīn mài.
 • Tiếng Bồi: ta mỉ luân cung chin mai.
 • Dịch tiếng Việt: Gạo được bán theo kg.
 • Dịch tiếng Anh: Rice is sold in kilograms.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们主食大米
 • Phồn thể: 我們主食大米。
 • Pinyin: Wǒmen zhǔshí dàmǐ.
 • Tiếng Bồi: ủa mân chủ sứ ta mỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Lương thực chủ yếu của chúng tôi là gạo.
 • Dịch tiếng Anh: We mainly feed on rice.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments

  +  60  =  63