Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0497 – 青年

《青》的笔顺动画写字动画演示

《青》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《青》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 适龄青年可以参军
 • Phồn thể: 適齡青年可以參軍。
 • Pinyin: Shìlíng qīngnián kěyǐ cānjūn.
 • Tiếng Bồi: sư lính chinh nén khứa ỉ chan chuân.
 • Dịch tiếng Việt: Thanh niên đủ tuổi có thể nhập ngũ.
 • Dịch tiếng Anh: Young people of the appropriate age can enter the army.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 心胸青年
 • Phồn thể: 他是個很有心胸的青年。
 • Pinyin: Tā shìgè hěn yǒu xīnxiōng de qīngnián.
 • Tiếng Bồi: tha sư cưa hấn dẩu xin xung tợ chinh nén.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là một người trẻ tuổi có khát vọng.
 • Dịch tiếng Anh: He is a young man with great aspirations.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments

8  +  1  =