Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0499 – 请问

《请》的笔顺动画写字动画演示

《请》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《请》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《问》的笔顺动画写字动画演示

《问》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 请问
 • Phồn thể: 請問是誰?
 • Pinyin: Qǐngwèn shì shuí?
 • Tiếng Bồi: chỉnh uân sư suấy?
 • Dịch tiếng Việt: Xin hỏi ai vậy?
 • Dịch tiếng Anh: who‘s calling?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 请问刚才什么
 • Phồn thể: 請問您剛才說什麼?
 • Pinyin: Qǐngwèn nín gāngcái shuō shénme?
 • Tiếng Bồi: chỉnh uân nín cang chái sua sấn mơ?
 • Dịch tiếng Việt: Xin lỏi ngài vừa mới nói gì vậy ạ?
 • Dịch tiếng Anh: (I beg yourpardon?, pardon me?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments