Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0508 – 单词

《单》的笔顺动画写字动画演示

《单》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《单》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《词》的笔顺动画写字动画演示

《词》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《词》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这个单词发音
 • Phồn thể: 你這個單詞發音不對。
 • Pinyin: Nǐ zhège dāncí fāyīn bùduì.
 • Tiếng Bồi: nỉ chưa cưa tan chứ pha in bú tuây.
 • Dịch tiếng Việt: Bạn phát âm từ này không chính xác.
 • Dịch tiếng Anh: You pronounced this word wrong.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这个单词呢?
 • Phồn thể: 這個單詞呢?
 • Pinyin: Zhège dāncí ne?
 • Tiếng Bồi: chưa cưa tan chứ nơ?
 • Dịch tiếng Việt: Từ này thì sao?
 • Dịch tiếng Anh: How about this word?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments

1  +  8  =