Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0509 – 单人床

《单》的笔顺动画写字动画演示

《单》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《单》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《床》的笔顺动画写字动画演示

《床》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《床》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 单人床还是双人
 • Phồn thể: 您要單人床還是雙人床?
 • Pinyin: Nín yào dān rén chuáng háishì shuāngrén chuáng?
 • Tiếng Bồi: ní dao tan rấn choáng hái sư soang rấn choáng?
 • Dịch tiếng Việt: Ngài muốn một chiếc giường đơn hay một chiếc giường đôi?
 • Dịch tiếng Anh: Do you want a single or double bed?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 喜欢单人床
 • Phồn thể: 我喜歡一間帶兩張單人床。
 • Pinyin: Wǒ xǐhuān yī jiàn dài liǎng zhāng dān rén chuáng.
 • Tiếng Bồi: úa xỉ loan í chen tai lẻng chang tan rấn choáng.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thích một căn phòng có hai giường đơn.
 • Dịch tiếng Anh: I prefer a room with twin beds.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments