Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 13: Từ 0520 – 哈哈

《哈》的笔顺动画写字动画演示

《哈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《哈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 哈哈
 • Phồn thể: 聽罷,他哈哈大笑。
 • Pinyin: Tīng bà, tā hāhā dà xiào.
 • Tiếng Bồi: thinh ba, tha ha ha ta xeo.
 • Dịch tiếng Việt: Nghe xong, anh ta cười lớn.
 • Dịch tiếng Anh: After listeninghe laughed out loud.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 哈哈这样认为
 • Phồn thể: 哈哈,我不這樣認為。
 • Pinyin: Hāhā, wǒ bù zhèyàng rènwéi.
 • Tiếng Bồi: ha ha, ủa bú chưa dang rân uấy.
 • Dịch tiếng Việt: Ha ha, tôi không nghĩa vậy.
 • Dịch tiếng Anh: Ha ha, I don’t think so.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments