Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0532 – 前进

《前》的笔顺动画写字动画演示

《前》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《前》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《进》的笔顺动画写字动画演示

《进》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《进》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们前进
 • Phồn thể: 他們不會急著前進。
 • Pinyin: Tāmen bù huì jízhuó qiánjìn.
 • Tiếng Bồi: tha mân bú huây chi chúa chén chin.
 • Dịch tiếng Việt: Họ sẽ không vội tiến phía trước.
 • Dịch tiếng Anh: They would be in no hurry to move on.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 沿着足迹前进
 • Phồn thể: 我沿著他的足跡前進。
 • Pinyin: Wǒ yánzhe tā de zújì qiánjìn.
 • Tiếng Bồi: ủa dén chơ tha tợ chú chi chén chin.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đi theo bước chân anh ấy.
 • Dịch tiếng Anh: I followed in his steps.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

  +  1  =  4