Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0541 – 两次

《两》的笔顺动画写字动画演示

《两》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《两》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《次》的笔顺动画写字动画演示

《次》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《次》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 家乡
 • Phồn thể: 我每年回家鄉兩次。
 • Pinyin: Wǒ měinián huí jiāxiāng liǎng cì.
 • Tiếng Bồi: úa mẩy nén huấy cha xeng lẻng chư.
 • Dịch tiếng Việt: Mỗi năm tôi về nhà hai lần.
 • Dịch tiếng Anh: I go back to my hometown twice every year.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 门铃
 • Phồn thể: 有人按了我家門鈴兩次。
 • Pinyin: Yǒurén ànle wǒjiā ménlíng liǎng cì.
 • Tiếng Bồi: dẩu rấn an lợ ủa cha mấn lính lẻng chư.
 • Dịch tiếng Việt: Ai đó bấm chuông cửa nhà tôi hai lần.
 • Dịch tiếng Anh: Somebody rang my doorbell two times.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

5  +  3  =