Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0542 – 爱人

《爱》的笔顺动画写字动画演示

《爱》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《爱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 爱人
 • Phồn thể: 他是我的愛人。
 • Pinyin: Tā shì wǒ de àirén.
 • Tiếng Bồi: tha sư ủa tợ ai rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là người yêu của tôi.
 • Dịch tiếng Anh: He’s a sweetheart.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们爱人
 • Phồn thể: 我們是愛人。
 • Pinyin: Wǒmen shì àirén.
 • Tiếng Bồi: ủa mân sư ai rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi là người yêu.
 • Dịch tiếng Anh: We’re lovers.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments

6  +  4  =