Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 14: Từ 0558 – 来信

《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《信》的笔顺动画写字动画演示

《信》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《信》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 收到长者来信
 • Phồn thể: 我收到長者的來信。
 • Pinyin: Wǒ shōu dào cháng zhě de láixìn.
 • Tiếng Bồi: ủa sâu tao cháng chửa tợ lái xin.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nhận được một lá thư từ đàn anh.
 • Dịch tiếng Anh: We heard from his elders.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 收到来信
 • Phồn thể: 我收到了一封她的來信。
 • Pinyin: Wǒ shōu dàole yī fēng tā de láixìn.
 • Tiếng Bồi: ủa sâ tao lợ i phâng tha tợ lái xin.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nhận được một lá thư từ cô ấy.
 • Dịch tiếng Anh: I received a letter from her.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments