Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0570 – 校园

《校》的笔顺动画写字动画演示

《校》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《校》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《园》的笔顺动画写字动画演示

《园》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《园》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他校园大人物
 • Phồn thể: 他在校園是一個大人物。
 • Pinyin: Tā zài xiàoyuán shì yīgè dàrénwù.
 • Tiếng Bồi: tha chai xeo doén sư í cưa ta rấn u.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là một nhân vật nổi tiếng trong trường.
 • Dịch tiếng Anh: He’s the big man on campus.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 校长引导我们参观校园
 • Phồn thể: 校長引導我們參觀了校園。
 • Pinyin: Xiàozhǎng yǐndǎo wǒmen cānguānle xiàoyuán.
 • Tiếng Bồi: xeo cháng ỉn táo ủa mân chan quan lợ xeo doén.
 • Dịch tiếng Việt: Hiệu trưởng dẫn chúng tôi đi tham quan quanh khuôn viên trường.
 • Dịch tiếng Anh: The principal led us round the campus.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

37  +    =  38