Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0571 – 牛肉

《牛》的笔顺动画写字动画演示

《牛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《牛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《肉》的笔顺动画写字动画演示

《肉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《肉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 羊肉代替
 • Phồn thể: 用羊肉塊代替牛肉吧。
 • Pinyin: Yòng yángròu kuài dàitì niúròu ba.
 • Tiếng Bồi: dung dáng râu khoai tai thi niếu râu ba.
 • Dịch tiếng Việt: Sử dụng thịt cừu thay cho thịt bò.
 • Dịch tiếng Anh: Use diced lamb in place of the beef.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 香味使馋涎欲滴
 • Phồn thể: 牛肉的香味使我饞涎欲滴。
 • Pinyin: Niúròu de xiāngwèi shǐ wǒ chánxiányùdī.
 • Tiếng Bồi: niếu râu tợ xeng uây sứ ủa chán xén duy ti.
 • Dịch tiếng Việt: Mùi thơm của thịt bò làm tôi chảy nước miếng.
 • Dịch tiếng Anh: The delicious smell of the beef made my mouth water.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

4  +  4  =