Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0575 – 歌手

《歌》的笔顺动画写字动画演示

《歌》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《歌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《手》的笔顺动画写字动画演示

《手》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《手》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 优秀歌手
 • Phồn thể: 她是一名優秀的歌手。
 • Pinyin: Tā shì yī míng yōuxiù de gēshǒu.
 • Tiếng Bồi: tha sư i mính dâu xiêu tợ cưa sẩu.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy là một ca sĩ giỏi.
 • Dịch tiếng Anh: She is a good singer.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这个歌手表演完美
 • Phồn thể: 這個歌手的表演很完美。
 • Pinyin: Zhège gēshǒu de biǎoyǎn hěn wánměi.
 • Tiếng Bồi: chưa cưa cưa sẩu tợ bảo dén hẩn oán mẩy.
 • Dịch tiếng Việt: Màn trình diễn của ca sĩ này thật sự hoàn hảo.
 • Dịch tiếng Anh: This singer executed the performance perfectly.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments