Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0576 – 儿歌

《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《歌》的笔顺动画写字动画演示

《歌》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《歌》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我们一起儿歌
 • Phồn thể: 我們一起來念兒歌。
 • Pinyin: Wǒmen yī qǐlái niàn érgē.
 • Tiếng Bồi: ủa mân i chỉ lái nen ớ cưa.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng ta hãy cùng nhau đọc những bài hát thiếu nhi.
 • Dịch tiếng Anh: Let‘s read a chant.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 孩子儿歌
 • Phồn thể: 給孩子們唱兒歌。
 • Pinyin: Gěi háizimen chàng érgē.
 • Tiếng Bồi: cẩy hái chự mân chang ớ cưa.
 • Dịch tiếng Việt: Hát nhạc thiếu nhi cho đám trẻ.
 • Dịch tiếng Anh: Sing nursery rhymes to the children.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

43  +    =  51