Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0577 – 应当

《应》的笔顺动画写字动画演示

《应》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《应》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 应当商店
 • Phồn thể: 他本應當去商店的。
 • Pinyin: Tā běn yìng dāng qù shāngdiàn de.
 • Tiếng Bồi: tha bẩn inh tang chuy sang ten tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy cần phải đi đến cửa hàng.
 • Dịch tiếng Anh: He was supposed to go to the store.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 应当么?
 • Phồn thể: 我應當停手麼?
 • Pinyin: Wǒ yīngdāng tíngshǒu me?
 • Tiếng Bồi: ủa inh tang thính sẩu mơ?
 • Dịch tiếng Việt: Tôi có nên dừng lại?
 • Dịch tiếng Anh: Should I chuck it?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

  +  29  =  36