Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0590 – 更加

《更》的笔顺动画写字动画演示

《更》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《更》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《加》的笔顺动画写字动画演示

《加》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《加》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 更加沾沾自喜
 • Phồn thể: 他更加沾沾自喜。
 • Pinyin: Tā gèngjiā zhānzhānzìxǐ.
 • Tiếng Bồi: tha câng cha chan chan chư xỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy tự mãn hơn.
 • Dịch tiếng Anh: He hugged himself tighter.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 更加深陷债务
 • Phồn thể: 他更加深陷債務中。
 • Pinyin: Tā gèngjiā shēn xiàn zhàiwù zhōng.
 • Tiếng Bồi: tha câng cha sân xen chai u chung.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy càng càng chìm sâu vào nợ nần.
 • Dịch tiếng Anh: He sank further into debt.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

  +  43  =  51