Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0593 – 英语

《英》的笔顺动画写字动画演示

《英》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《英》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 英语
 • Phồn thể: 她英語說得很好。
 • Pinyin: Tā yīngyǔ shuō dé hěn hǎo.
 • Tiếng Bồi: tha inh dủy sua tứa hấn hảo.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy nói tiếng Anh rất tốt.
 • Dịch tiếng Anh: She speaks very good English.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 英语好学
 • Phồn thể: 英語好學嗎?
 • Pinyin: Yīngyǔ hǎo xué ma?
 • Tiếng Bồi: inh dúy hảo xuế ma?
 • Dịch tiếng Việt: Tiếng Anh có dễ học không?
 • Dịch tiếng Anh: Is English easy to learn?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

38  +    =  46