Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 15: Từ 0596 – 一块儿

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《块》的笔顺动画写字动画演示

《块》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《块》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 事情一块儿
 • Phồn thể: 事情都擠在一塊兒了。
 • Pinyin: Shìqíng dōu jǐ zài yīkuài erle.
 • Tiếng Bồi: sư chính tâu chỉ chai í khoai ơ lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Mọi thứ đang diễn ra cùng một lúc.
 • Dịch tiếng Anh: Everything‘s happening at the same time.

Ví dụ 2:

 • Giản thể : 一块儿
 • Phồn thể: 不要把這兩件事攪在一塊兒。
 • Pinyin: Bùyào bǎ zhè liǎng jiàn shì jiǎo zài yīkuài er.
 • Tiếng Bồi: bú dao bả chưa lẻng chen sư chẻo chai í khoai ơ.
 • Dịch tiếng Việt: Đừng nhầm lẫn hai điều này với nhau.
 • Dịch tiếng Anh: Don’t mix these two things.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 15

Comments

88  +    =  91