Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0605 – 懂得

《懂》的笔顺动画写字动画演示

《懂》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《懂》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《得》的笔顺动画写字动画演示

《得》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《得》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 懂得如何
 • Phồn thể: 他懂得如何變弊為利。
 • Pinyin: Tā dǒngdé rúhé biàn bì wèi lì.
 • Tiếng Bồi: tha tủng tứa rú hứa ben bí uây li.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy biết làm thế nào để biến một bất lợi thành một lợi thế.
 • Dịch tiếng Anh: He knows how to turn a disadvantage into an advantage.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 懂得怎样
 • Phồn thể: 他懂得怎樣寫一首好歌。
 • Pinyin: Tā dǒngdé zěnyàng xiě yī shǒu hǎo gē.
 • Tiếng Bồi: tha tủng tứa chẩn dang xỉa i sấu hảo cưa.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy biết làm thế nào để viết được một bài hát hay.
 • Dịch tiếng Anh: He knows how to write a good song.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

55  +    =  62