Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0607 – 睡着

《睡》的笔顺动画写字动画演示

《睡》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《睡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《着》的笔顺动画写字动画演示

《着》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《着》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 孩子天使睡着
 • Phồn thể: 孩子天使般地睡著。
 • Pinyin: Háizi tiānshǐ bān de shuìzhe.
 • Tiếng Bồi: hái chự then sử ban tợ suây chơ.
 • Dịch tiếng Việt: Đứa trẻ đang ngủ say như thiên thần.
 • Dịch tiếng Anh: The child was sleeping angelically.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 母亲可能睡着
 • Phồn thể: 她母親這會可能睡著了。
 • Pinyin: Tā mǔqīn zhèhuì kěnéng shuìzhele.
 • Tiếng Bồi: tha mủ chin chưa huây khửa nấng suây chơ lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Mẹ cô ấy có thể đã ngủ trước rồi.
 • Dịch tiếng Anh: Her mother would likely be asleep by now.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

9  +  1  =