Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0611 – 暖气

《暖》的笔顺动画写字动画演示

《暖》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《暖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《气》的笔顺动画写字动画演示

《气》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《气》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 打开暖气
 • Phồn thể: 打開暖氣。
 • Pinyin: Dǎkāi nuǎnqì.
 • Tiếng Bồi: tả khai noản chi.
 • Dịch tiếng Việt: Bật lò sưởi.
 • Dịch tiếng Anh: Turn on the heat.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 暖气
 • Phồn thể: 誰把暖氣關掉了?
 • Pinyin: Shuí bǎ nuǎnqì guān diàole?
 • Tiếng Bồi: suấy bá noản chi quan teo lợ?
 • Dịch tiếng Việt: Ai đã tắt máy sưởi vậy?
 • Dịch tiếng Anh: Who turned the heating off?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

2  +  1  =