Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0613 – 汽车

《汽》的笔顺动画写字动画演示

《汽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《汽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 喜欢汽车
 • Phồn thể: 他喜歡開汽車。
 • Pinyin: Tā xǐhuān kāi qìchē.
 • Tiếng Bồi: tha xỉ hoan khai chi chưa.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy thích lái ô tô.
 • Dịch tiếng Anh: He likes driving.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 汽车引擎过热。
 • Phồn thể: 汽車引擎過熱。
 • Pinyin: Qìchē yǐnqíng guòrè.
 • Tiếng Bồi: chia chưa ỉn chính cua rưa.
 • Dịch tiếng Việt: Động cơ xe quá nóng.
 • Dịch tiếng Anh: The car engines overheated.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

79  +    =  87