Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0618 – 吃完

《吃》的笔顺动画写字动画演示

《吃》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《吃》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《完》的笔顺动画写字动画演示

《完》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《完》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我刚刚吃完晚餐。
 • Phồn thể: 我剛剛吃完晚餐。
 • Pinyin: Wǒ gānggāng chī wán wǎncān.
 • Tiếng Bồi: ủa cang cang chư oán oản chan.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi vừa ăn tối xong.
 • Dịch tiếng Anh: I’ve just finished dinner.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 午饭
 • Phồn thể: 我吃完午飯了。
 • Pinyin: Wǒ chī wán wǔfànle.
 • Tiếng Bồi: ủa chưa oán ủ phan lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi ăn trưa xong rồi.
 • Dịch tiếng Anh: I have eaten lunch.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments