Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0621 – 全体

《全》的笔顺动画写字动画演示

《全》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《全》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《体》的笔顺动画写字动画演示

《体》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《体》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我们全体一致
 • Phồn thể: 我們全體一致投了票。
 • Pinyin: Wǒmen quántǐ yīzhì tóule piào.
 • Tiếng Bồi: ủa mân choén thỉ í chư thấu lợ peo.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi đã bỏ phiếu nhất trí.
 • Dịch tiếng Anh: We voted unanimously.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 全体一致通过
 • Phồn thể: 該組全體一致通過。
 • Pinyin: Gāi zǔ quántǐ yīzhì tōngguò.
 • Tiếng Bồi: cai chủ choén thỉ í chư thung cua.
 • Dịch tiếng Việt: Cả nhóm nhất trí thông qua.
 • Dịch tiếng Anh: The group was unanimous in its approval.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

1  +  2  =