Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0624 – 三角

《三》的笔顺动画写字动画演示

《三》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《三》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《角》的笔顺动画写字动画演示

《角》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《角》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 三角习题
 • Phồn thể: 這是一個三角習題。
 • Pinyin: Zhè shì yīgè sānjiǎo xítí.
 • Tiếng Bồi: chưa sư í cưa san chẻo xí thí.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là một bài tập về tam giác.
 • Dịch tiếng Anh: This is trigonometry.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 需要三角锉刀
 • Phồn thể: 需要一把三角銼刀。
 • Pinyin: Xūyào yī bǎ sānjiǎo cuòdāo.
 • Tiếng Bồi: xuy dao i bả san chẻo chua tao.
 • Dịch tiếng Việt: Cần một tập tin tam giác.
 • Dịch tiếng Anh: We want a triangle file.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

89  +    =  93