Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0627 – 会谈

Trình bày hoạt hình của văn bản đột quỵ bằng văn bản hoạt hình của "Hui"
Trình diễn từng bước về thứ tự đột quỵ của "Hui" (viết từng nét một)
Trình diễn hoạt hình về thứ tự đột quỵ Viết trong "Talk"
Từng bước trình diễn thứ tự đột quỵ của "Talk" (viết từng nét một)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这次会谈并不是多么重要。
 • Phồn thể: 這次會談並不是多麼重要。
 • Pinyin: Zhècì huìtán bìng bùshì duōme zhòngyào.
 • Tiếng Bồi: chưa chư huây thán binh bú sư tua mơ chung dao.
 • Dịch tiếng Việt: Cuộc hội đàm này không quan trọng lắm.
 • Dịch tiếng Anh: The conversationcould hardly be called worldshattering.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 和平会谈无限延长
 • Phồn thể: 和平會談被無限期地延長了。
 • Pinyin: Hépíng huìtán bèi wúxiàn qí de yánchángle.
 • Tiếng Bồi: hứa pính huây thán bây ú xen chí tợ dén cháng lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Các cuộc đàm phán hòa bình đã được kéo dài vô thời hạn.
 • Dịch tiếng Anh: There was an indefinite prolongation of the peace talks.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

30  +    =  35