Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0628 – 座谈

《座》的笔顺动画写字动画演示

《座》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《座》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《谈》的笔顺动画写字动画演示

《谈》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《谈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 受邀参加座谈
 • Phồn thể: 他受邀去參加一個座談會。
 • Pinyin: Tā shòu yāo qù cānjiā yīgè zuòtán huì.
 • Tiếng Bồi: tha sâu dao chuy chan cha í cưa chua thán huây.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy được mời đến một hội nghị chuyên đề.
 • Dịch tiếng Anh: He was invited to a symposium.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 座谈小组
 • Phồn thể: 這將是一支很棒的座談小組!
 • Pinyin: Zhè jiāng shì yī zhī hěn bàng de zuòtán xiǎozǔ!
 • Tiếng Bồi: chưa cheng sư i chư hẩn bang tợ chua thán xéo chủ!
 • Dịch tiếng Việt: Đây sẽ là một tọa đàm tuyệt vời!
 • Dịch tiếng Anh: It should be a great panel!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

4  +  1  =