Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 16: Từ 0640 – 教师

《教》的笔顺动画写字动画演示

《教》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《教》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《师》的笔顺动画写字动画演示

《师》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《师》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 教师
 • Phồn thể: 他是教師。
 • Pinyin: Tā shì jiàoshī.
 • Tiếng Bồi: tha sư cheo sư.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là giáo viên.
 • Dịch tiếng Anh: He’s a teacher.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 成为小学教师
 • Phồn thể:他成為了一名小學教師。
 • Pinyin: Tā chéngwéile yī míng xiǎoxué jiàoshī.
 • Tiếng Bồi: tha chấng uấy lợ i mính xẻo xuế cheo sư.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đã trở thành một giáo viên tiểu học.
 • Dịch tiếng Anh: He became a school teacher.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 16

Comments

51  +    =  59