Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0643 – 票子

《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《子》字的笔顺动画演示

《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 音乐会的票子售完了。
 • Phồn thể:音樂會的票子售完了。
 • Pinyin: Yīnyuè huì de piàozi shòu wánliǎo.
 • Tiếng Bồi: in duê huây tợ peo chự sâu oán lẻo.
 • Dịch tiếng Việt: Vé của buổi hòa nhạc đã bán hết rồi.
 • Dịch tiếng Anh: The concert is sold out.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 票子有效
 • Phồn thể: 這票子一個月內有效。
 • Pinyin: Zhè piàozi yīgè yuè nèi yǒuxiào.
 • Tiếng Bồi: chưa peo chự í cưa duê nây dẩu xeo.
 • Dịch tiếng Việt: Tâm thẻ này có giá trị trong một tháng.
 • Dịch tiếng Anh: The ticket is valid for one month.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

54  +    =  61