Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0644 – 门票

《门》的笔顺动画写字动画演示

《门》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《门》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《票》的笔顺动画写字动画演示

《票》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《票》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 门票已告罄。
 • Phồn thể: 門票已告罄。
 • Pinyin: Ménpiào yǐ gàoqìng.
 • Tiếng Bồi: mấn peo ỉ cao chinh.
 • Dịch tiếng Việt: Vé vào cửa đã bán hết.
 • Dịch tiếng Anh: There aren’t any tickets left.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 门票优先学生
 • Phồn thể: 門票優先賣給學生。
 • Pinyin: Ménpiào yōuxiān mài gěi xuéshēng.
 • Tiếng Bồi: mấn peo dâu xen mai cẩy xuế sâng.
 • Dịch tiếng Việt: Vé vào cửa được ưu tiên bán cho học sinh.
 • Dịch tiếng Anh: Ticket preference is given to students.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments