Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0657 – 大衣

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《衣》的笔顺动画写字动画演示

《衣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《衣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 大衣口子
 • Phồn thể: 我把大衣拉了個口子。
 • Pinyin: Wǒ bǎ dàyī lāle gèkǒu zi.
 • Tiếng Bồi: úa bả ta i la lợ cưa khẩu chự.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi kéo cổ áo khoác lên.
 • Dịch tiếng Anh: I’ve torn a hole in my coat.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 橙红大衣价格昂贵
 • Phồn thể: 這件橙紅的皮大衣價格昂貴。
 • Pinyin: Zhè jiàn chénghóng de pí dàyī jiàgé ángguì.
 • Tiếng Bồi chưa chen chấng chúng tợ pí ta i cha cứa áng quây.
 • Dịch tiếng Việt: Chiếc áo khoác lông màu đỏ cam này đắt tiền.
 • Dịch tiếng Anh: The orangered fur coat is expensive.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

2  +    =  6