Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0669 – 姐妹

《姐》的笔顺动画写字动画演示

《姐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《姐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《妹》的笔顺动画写字动画演示

《妹》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《妹》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 姐妹模样
 • Phồn thể: 這姐妹倆模樣太像了。
 • Pinyin: Zhè jiěmèi liǎ múyàng tài xiàngle.
 • Tiếng Bồi: chưa chỉa mây lỉa mú dang thai xeng lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Hai chị em này ngoại hình trông rất giống nhau.
 • Dịch tiếng Anh: These two sisters are very similar in looks.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 兄弟姐妹
 • Phồn thể: 您有兄弟姐妹嗎?
 • Pinyin: Nín yǒu xiōngdì jiěmèi ma?
 • Tiếng Bồi: nỉn dẩu xung ti chỉa mây ma?
 • Dịch tiếng Việt: Ngài có anh chị em gì không?
 • Dịch tiếng Anh: Do you have siblings?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

84  +    =  94