Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 17: Từ 0671 – 出租汽车

《出》的笔顺动画写字动画演示

《出》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《出》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《租》的笔顺动画写字动画演示

《租》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《租》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《汽》的笔顺动画写字动画演示

《汽》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《汽》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 出租汽车小道
 • Phồn thể: 出租汽車岔上了小道。
 • Pinyin: Chūzū qìchē chà shàngle xiǎodào.
 • Tiếng Bồi: chu chu chi chưa cha sang lợ xẻo tao.
 • Dịch tiếng Việt: Chiếc taxi đi theo đường mòn.
 • Dịch tiếng Anh: The taxi turned off onto a narrow track.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 出租汽车方便就是价格
 • Phồn thể: 出租汽車很方便就是價格太貴。
 • Pinyin: Chūzū qìchē hěn fāngbiàn jiùshì jiàgé tài guì.
 • Tiếng Bồi: chu chu chi chưa hẩn phang ben chiêu sư cha cứa thai quây.
 • Dịch tiếng Việt: Taxi rất tiện lợi nhưng giá quá đắt.
 • Dịch tiếng Anh: Taxis are convenientbut too expensive.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 17

Comments

  +  38  =  45