Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0681 – 羊毛

《羊》的笔顺动画写字动画演示

《羊》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《羊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《毛》的笔顺动画写字动画演示

《毛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 羊毛非常适合编织
 • Phồn thể: 羊毛非常適合編織。
 • Pinyin: Yángmáo fēicháng shìhé biānzhī.
 • Tiếng Bồi: dáng máo phây cháng sư hứa ben chư.
 • Dịch tiếng Việt: Len rất thích hợp để dệt.
 • Dịch tiếng Anh: Wool knits up well.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 今年冬天要件羊毛
 • Phồn thể: 我今年冬天需要件羊毛衫。
 • Pinyin: Wǒ jīnnián dōngtiān xūyào jiàn yáng máo shān.
 • Tiếng Bồi: ủa chin nén tung then xuy dao chen dáng máo san.
 • Dịch tiếng Việt: Mùa đông năm nay tôi cần một chiếc áo len.
 • Dịch tiếng Anh: I need a wool coat for this winter.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments