Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0683 – 毛笔

《毛》的笔顺动画写字动画演示

《毛》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《毛》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《笔》的笔顺动画写字动画演示

《笔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《笔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 昨天毛笔
 • Phồn thể: 我昨天買了一支毛筆。
 • Pinyin: Wǒ zuótiān mǎile yī zhī máobǐ.
 • Tiếng Bồi: ủa chúa then mải lợ i chư máo bỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Hôm qua tôi đã mua bút lông rồi.
 • Dịch tiếng Anh: I bought a writing brush yesterday.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 毛笔是用什么做得呀?
 • Phồn thể: 毛筆是用什麼做得呀?
 • Pinyin: Máobǐ shì yòng shénme zuò dé ya?
 • Tiếng Bồi: máo bỉ sư dung sấn mơ chua tứa da?
 • Dịch tiếng Việt: Bút lông được làm bằng gì?
 • Dịch tiếng Anh: What material is used to make a writing brush?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

1  +  5  =