Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0684 – 笔记

《笔》的笔顺动画写字动画演示

《笔》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《笔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《记》的笔顺动画写字动画演示

《记》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 笔记上来
 • Phồn thể: 他把筆記本交了上來。
 • Pinyin: Tā bǎ bǐjìběn jiāole shànglái.
 • Tiếng Bồi: tha bá bỉ chi bẩn cheo lợ sang lái.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy giao lại sổ ghi chép.
 • Dịch tiếng Anh: He handed in his notebook.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 笔记
 • Phồn thể: 你做筆記了嗎?
 • Pinyin: Nǐ zuò bǐjìle ma?
 • Tiếng Bồi: nỉ chua bỉ chi lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn có ghi chép lại không?
 • Dịch tiếng Anh: Did you take notes?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

9  +  1  =