Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0686 – 人民

《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《民》的笔顺动画写字动画演示

《民》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《民》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那个属于非洲人民
 • Phồn thể: 那個是屬於非洲人民的。
 • Pinyin: Nàgè shì shǔyú fēizhōu rénmín de.
 • Tiếng Bồi: na cưa sư sủ dúy phây châu rấn mín tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Điều đó thuộc về người dân châu Phi.
 • Dịch tiếng Anh: That belongs to the people of Africa.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 倍受人民爱戴
 • Phồn thể: 這位市長倍受人民愛戴。
 • Pinyin: Zhè wèi shìzhǎng bèi shòu rénmín àidài.
 • Tiếng Bồi: chưa uây sư chảng bây sâu rấn mín ai tai.
 • Dịch tiếng Việt: Vị thị trưởng này được người dân yêu mến.
 • Dịch tiếng Anh: The mayor was in favor of the people.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

  +  63  =  73