Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0694 – 会话

《会》的笔顺动画写字动画演示

《会》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《会》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《话》的笔顺动画写字动画演示

《话》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《话》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 取消会话
 • Phồn thể: 已取消會話。
 • Pinyin: Yǐ qǔxiāo huìhuà.
 • Tiếng Bồi: í chủy xeo huây hoa.
 • Dịch tiếng Việt: Cuộc hội thoại đã bị hủy bỏ.
 • Dịch tiếng Anh:The session was canceled.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 会话练习。
 • Phồn thể: 會話練習。
 • Pinyin: Huìhuà liànxí.
 • Tiếng Bồi: huây hoa len xí.
 • Dịch tiếng Việt: Bài tập hội thoại.
 • Dịch tiếng Anh: Make a conversation with your classmate.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

  +  41  =  51