Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0700 – 适当

《适》的笔顺动画写字动画演示

《适》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《适》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《当》的笔顺动画写字动画演示

《当》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《当》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 照相机适当角度
 • Phồn thể: 他把照相機調到了適當的角度。
 • Pinyin: Tā bǎ zhàoxiàngjī diào dàole shìdàng de jiǎodù.
 • Tiếng Bồi: tha bả chao xeng chi teo tao lợ sư tang tợ chẻo tu.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy điều chỉnh máy ảnh theo góc thích hợp.
 • Dịch tiếng Anh: He angled the camera in the correct postion.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 选择适当题目
 • Phồn thể: 選擇適當題目。
 • Pinyin: Xuǎnzé shìdàng tímù.
 • Tiếng Bồi: xoẻn chứa sư tang thí mu.
 • Dịch tiếng Việt: Chọn tiêu đề phù hợp.
 • Dịch tiếng Anh: Choose a descriptive subject heading.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

88  +    =  95