Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0707 – 术语

《术》的笔顺动画写字动画演示

《术》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《术》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《语》的笔顺动画写字动画演示

《语》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《语》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 航海术语
 • Phồn thể: 航海術語。
 • Pinyin: Hánghǎi shùyǔ.
 • Tiếng Bồi: háng hải su dủy.
 • Dịch tiếng Việt: Thuật ngữ hàng hải.
 • Dịch tiếng Anh: nautical phraseology.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 行话术语
 • Phồn thể: 說行話,寫術語。
 • Pinyin: Shuō háng huà, xiě shùyǔ.
 • Tiếng Bồi: sua háng hoa, xỉa su dủy.
 • Dịch tiếng Việt: Nói biệt ngữ, viết thuật ngữ.
 • Dịch tiếng Anh: To talk or write jargon.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

  +  63  =  71