Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0714 – 风力

《风》的笔顺动画写字动画演示

《风》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《风》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《力》的笔顺动画写字动画演示

《力》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《力》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 风力减弱
 • Phồn thể: 風力已減弱了。
 • Pinyin: Fēnglì yǐ jiǎnruòle.
 • Tiếng Bồi: phâng li í chẻn rua lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Gió đã yếu dần.
 • Dịch tiếng Anh: The windblast has rested.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 风力开始增大
 • Phồn thể: 風力開始增大。
 • Pinyin: Fēnglì kāishǐ zēng dà.
 • Tiếng Bồi: phâng li khai sử châng ta.
 • Dịch tiếng Việt: Gió bắt đầu thổi mạnh.
 • Dịch tiếng Anh: The wind began to build.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

  +  15  =  21