Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0716 – 少数

《少》的笔顺动画写字动画演示

《少》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《少》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《数》的笔顺动画写字动画演示

《数》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《数》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 类似案件少数
 • Phồn thể: 類似的案件不在少數。
 • Pinyin: Lèisì de ànjiàn bùzài shǎoshù.
 • Tiếng Bồi: lây sư tợ an chen bú chai sảo su.
 • Dịch tiếng Việt: Trường hợp tương tự không phải là hiếm.
 • Dịch tiếng Anh: There are many similar cases.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 少数民族人口6%。
 • Phồn thể: 少數民族佔人口的6%。
 • Pinyin: Shǎoshù mínzú zhàn rénkǒu de 6%.
 • Tiếng Bồi: sảo su mín chú chan rấn khẩu tợ bải phân chư liêu.
 • Dịch tiếng Việt: Dân tộc thiểu số chiếm 6% dân số.
 • Dịch tiếng Anh: The minority nationalities account for six percent of the population.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments