Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 18: Từ 0717 – 楼上

《楼》的笔顺动画写字动画演示

《楼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《楼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《上》的笔顺动画写字动画演示

《上》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《上》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 客人卧室
 • Phồn thể: 他把客人帶到樓上的臥室。
 • Pinyin: Tā bǎ kèrén dài dào lóu shàng de wòshì.
 • Tiếng Bồi: tha bả khưa rấn tai tao lấu sang tợ ua sư.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy đưa khách lên phòng ngủ trên lầu.
 • Dịch tiếng Anh: He fetched the guests upstairs to the bedroom.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 手提箱
 • Phồn thể: 把他的手提箱拿到樓上去。
 • Pinyin: Bǎ tā de shǒutí xiāng ná dào lóu shàngqù.
 • Tiếng Bồi: bả tha tợ sẩu thí xeng ná tao lấu sang chuy.
 • Dịch tiếng Việt: Mang vali của anh ấy lên lầu.
 • Dịch tiếng Anh: Take his suitcase upstairs.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 18

Comments

  +  74  =  84