Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0734 – 大声

《大》的笔顺动画写字动画演示

《大》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《大》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《声》的笔顺动画写字动画演示

《声》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《声》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 起来
 • Phồn thể: 他大聲地笑了起來。
 • Pinyin: Tā dà shēng de xiàole qǐlái.
 • Tiếng Bồi: tha ta sâng tợ xeo lợ chỉ lái.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta cười lớn.
 • Dịch tiếng Anh: He laughed out loud.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 学生回答问题
 • Phồn thể: 學生大聲地回答問題。
 • Pinyin: Xuéshēng dà shēng de huídá wèntí.
 • Tiếng Bồi: xuế sâng ta sâng tợ huấy tá uân thí.
 • Dịch tiếng Việt: Học sinh trả lời to câu hỏi.
 • Dịch tiếng Anh: The student answered questions loudly.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments