Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0741 – 贵姓

《贵》的笔顺动画写字动画演示

《贵》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《贵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《贵》的笔顺动画写字动画演示

《贵》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《贵》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 请问贵姓
 • Phồn thể: 請問您貴姓?
 • Pinyin: Qǐngwèn nín guìxìng?
 • Tiếng Bồi: chỉnh uân nín quây xinh?
 • Dịch tiếng Việt: Xin hỏi ngài họ gì ạ?
 • Dịch tiếng Anh: Could you please tell me your surname?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 可以告诉贵姓
 • Phồn thể: 可以告訴我您貴姓嗎?
 • Pinyin: Kěyǐ gàosù wǒ nín guìxìng ma?
 • Tiếng Bồi: khứa ỉ cao su ủa nín quây xinh ma?
 • Dịch tiếng Việt: Có thể cho tôi biết họ của ngài được không?
 • Dịch tiếng Anh: Can you give me your nameplease?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

11  +    =  16