Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0748 – 谁的

《谁》的笔顺动画写字动画演示

《谁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《谁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《的》的笔顺动画写字动画演示

《的》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《的》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 责任
 • Phồn thể: 是誰的責任?
 • Pinyin: Shì shéi de zérèn?
 • Tiếng Bồi: sư sấy tợ chứ rấn?
 • Dịch tiếng Việt: Là trách nhiệm của ai?
 • Dịch tiếng Anh: who‘s to blame?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 字典
 • Phồn thể: 這是誰的字典?
 • Pinyin: Zhè shì shéi de zìdiǎn?
 • Tiếng Bồi: chưa sư sấy tợ chư tẻn?
 • Dịch tiếng Việt: Cuốn từ điển này là của ai?
 • Dịch tiếng Anh: Whose dictionary is this?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

5  +  1  =