Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 19: Từ 0760 – 用处

《用》的笔顺动画写字动画演示

《用》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《用》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《处》的笔顺动画写字动画演示

《处》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《处》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 用处
 • Phồn thể: 全無用處。
 • Pinyin: Quán wúyòng chù.
 • Tiếng Bồi: choén ú dung chu.
 • Dịch tiếng Việt: Hoàn toàn vô dụng.
 • Dịch tiếng Anh: It is of no mortal use.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 刀有什么用处?
 • Phồn thể: 刀有什麼用處?
 • Pinyin: Dāo yǒu shé me yòngchù?
 • Tiếng Bồi: tao dẩu sứa mơ dung chu?
 • Dịch tiếng Việt: Dao thì có công dụng gì?
 • Dịch tiếng Anh: What are swords for?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 19

Comments

  +  62  =  63