Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 13: Từ 215 – 讨

《讨》的笔顺动画写字动画演示
《讨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他经常讨老师的欢心
 • 他經常討老師的歡心
 • Tā jīngcháng tǎo lǎoshī de huānxīn
 • Tiếng Bồi – tha chinh cháng tháo lảo sư tợ hoan xin.
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy luôn làm hài lòng giáo viên.
 • He is always playing up to his teacher.

Ví dụ 2:

 • 你是如何讨得女人欢心的?
 • 你是如何討得女人歡心的?
 • Nǐ shì rúhé tǎodé nǚrén huānxīn de ?
 • Tiếng Bồi – nỉ sư rú hứa thảo tứa nủy rấn hoan xin tợ?
 • Dịch tiếng Việt – Làm thế nào để bạn làm hài lòng phái nữ.
 • How do you succeed with women?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 13

Comments