Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 913 từ đơn – Chương 14: Từ 221 – 昨

《昨》的笔顺动画写字动画演示
《昨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 不,是昨天吗
 • 不,是昨天嗎
 • bù shì zuótiān ma
 • Tiếng Bồi – bu, sư chúa then ma.
 • Dịch tiếng Việt – Không, là hôm qua phải không?
 • Oh, no, was that yesterday?

Ví dụ 2:

 • 我昨天刚洗了车
 • 我昨天剛洗了車
 • wŏ zuótiān gāng xĭ le chē
 • Tiếng Bồi – ủa chúa then cang xỉ lợ chưa.
 • Dịch tiếng Việt – Tôi mới rửa xe hôm qua rồi.
 • Got her done yesterday.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 14

Comments